Discussion:
opaska wokol domu
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
dominik
2005-09-18 11:56:20 UTC
Permalink
Raw Message
Czy ktos mi może doradzić, z czego wykonać opaskę wokół domu ?
Gdześ wyczytałem, że najlepsza byłaby z małych kamieni 3-4 cm. Wokół
domu jest glina, więc obawiam się , że woda nie będzie dobrze
odprowadzana przez drenaż będący 2 m pod ziemią.
M.A.K.
2005-09-20 09:39:11 UTC
Permalink
Raw Message
Czy ktos mi mo¿e doradziæ, z czego wykonaæ opaskê wokó³ domu ?
Gdze¶ wyczyta³em, ¿e najlepsza by³aby z ma³ych kamieni 3-4 cm. Wokó³ domu
jest glina, wiêc obawiam siê , ¿e woda nie bêdzie dobrze odprowadzana
przez drena¿ bêd±cy 2 m pod ziemi±.
...opaska spe³nia 3 role:
1. estetyka,
2. odsuniêcie wody od budynku (kamienie k³adziesz na folii)
3. zabezpieczenie tynku przed ochlapaniem.

Pkt. 2 w twoim przypadku lekko pomo¿e, choæ zasadnicz± spraw± jest dobrze
wykonana izolacja pionowa....

Frakcja kamienia w zasadzie dowolna je¶li nie liczyæ grysiku :-)...nie mniej
lepszy jest t³uczeñ. Idea³em jest specjalna mata, która stabilizuje kamienie
zapobiegaj±c ich przemieszczaniu. Nie mniej koszty w tym przypadku s± spore,
a efekty niewspó³mierne
--
M.A.K.
Miły
2005-09-20 19:55:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by dominik
Czy ktos mi może doradzić, z czego wykonać opaskę wokół domu ?
Gdześ wyczytałem, że najlepsza byłaby z małych kamieni 3-4 cm. Wokół
domu jest glina, więc obawiam się , że woda nie będzie dobrze
odprowadzana przez drenaż będący 2 m pod ziemią.
Ja u braciaka robiłem tak: 40 cm od domu kostka na zaprawie,potem
włóknina i na to kamień 3-5 płukany. Też glina. Woda z rynien
odprowadzana przez gotowe studzienki opaską z rur wokół domu.

Pzdr, Miłosz.

Loading...