Discussion:
montaz krokwi do murlaty
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
ciafka
2004-02-03 20:36:03 UTC
Permalink
Raw Message
witam,

wykonawca chce przybic krokwie do murlaty jednym porzadnym gwozdziem (pod
katem prostym do krokwi) i ... tyle. nic wiecej. zadnych blach.
moze tak byc? nie wyrwie mi dachu jakis silniejszy wiaterek?
pokrycie - dachowka cementowa, pow. krycia dachu - znacznie ponad 200 m.kw.
wykonawca polecony, widzialem jego dachy od zewnatrz - wiem, trzeba tez
obejrzec od srodka, ale moze w miedzyczasie jakies opinie o takim polaczeniu
krokwi z murlata?

dzieki z gory
--
============= P o l N E W S ==============
archiwum i przeszukiwanie newsów
http://www.polnews.pl
Andrzej Hejno
2004-02-03 20:56:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ciafka
wykonawca chce przybic krokwie do murlaty jednym porzadnym gwozdziem (pod
katem prostym do krokwi) i ... tyle. nic wiecej. zadnych blach.
moze tak byc? nie wyrwie mi dachu jakis silniejszy wiaterek?
pokrycie - dachowka cementowa, pow. krycia dachu - znacznie ponad 200 m.kw.
wykonawca polecony, widzialem jego dachy od zewnatrz - wiem, trzeba tez
obejrzec od srodka, ale moze w miedzyczasie jakies opinie o takim polaczeniu
krokwi z murlata?
Witam

To podstawowe i zgodne z norm± budowlan± mocowanie krokwi do mur³aty,
tylko nie wspomnia³e¶ o jeszcze jednym big szczególe, wiec przypominam Ci -
przypilnuj, aby siê nie 'zagapi³' i nie zapomnia³ o siode³ku (zacince) - juz
widzia³em nieraz takich wykonawców u klientów- i to w³a¶nie takich, co
'zewnêtrznie' prace wykonuj± perfekcyjnie.
A o wiaterek sie nie martw - dachówka cementowa to 45-55kg ciê¿aru na m2
(zale¿nie od producenta), wiec te 11-12 ton jest wystarczaj±cym ciê¿arem -
wprzypadku krycia blach± mo¿na by³oby pokusiæ siê o dodatkowe mocowanie, ale
w tym przypadku mo¿na (dla spokojniejszego snu), ale nie potrzeba (nie ma
praktycznie sensu).


Andy
KrzysiekPP
2004-02-03 21:00:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ciafka
wykonawca chce przybic krokwie do murlaty jednym porzadnym gwozdziem (pod
katem prostym do krokwi) i ... tyle. nic wiecej. zadnych blach.
moze tak byc? nie wyrwie mi dachu jakis silniejszy wiaterek?
Ale robi jakies wyciecia w miejscu spojenia ? U mnie robiono to na zab
...
--
Krzysiek, Krakow
Marza
2004-02-04 07:50:57 UTC
Permalink
Raw Message
nie s³uchaj tego co ci pisz± ci pseudo doradcy krokwie musz± byæ oprócz
gwoŒdzia dokrêcone jeszcze z ka¿dej strony k±townikiem KP2 lub KP3, to nie
s± drogie rzeczy, ale zawsze ¶pisz pewnie nie zapomnij o jêtkach, nawet
je¿eli nie masz ich w projekcie, mur³aty musz± byæ dociête na tzw. zak³ad
Post by ciafka
witam,
wykonawca chce przybic krokwie do murlaty jednym porzadnym gwozdziem (pod
katem prostym do krokwi) i ... tyle. nic wiecej. zadnych blach.
moze tak byc? nie wyrwie mi dachu jakis silniejszy wiaterek?
pokrycie - dachowka cementowa, pow. krycia dachu - znacznie ponad 200 m.kw.
wykonawca polecony, widzialem jego dachy od zewnatrz - wiem, trzeba tez
obejrzec od srodka, ale moze w miedzyczasie jakies opinie o takim polaczeniu
krokwi z murlata?
dzieki z gory
--
============= P o l N E W S ==============
archiwum i przeszukiwanie newsów
http://www.polnews.pl
andrzej
2004-02-06 11:18:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marza
nie s³uchaj tego co ci pisz± ci pseudo doradcy krokwie musz± byæ oprócz
gwoŒdzia dokrêcone jeszcze z ka¿dej strony k±townikiem KP2 lub KP3, to nie
s± drogie rzeczy, ale zawsze ¶pisz pewnie nie zapomnij o jêtkach, nawet
je¿eli nie masz ich w projekcie, mur³aty musz± byæ dociête na tzw. zak³ad
Post by ciafka
witam,
blachy stosuje sie przy grubosci krokwi mniejszej od 5cm /teraz taka moda z
hameryki/, krokwiak by ja rozwalil. przy krokwiach grubszych polaczenie na
krokwiaka jest jak najbardziej prawidlowe.

andrzej
noel
2004-02-06 23:21:11 UTC
Permalink
Raw Message
Idż sie utop pseudodoradco, juz nic nie czytaj bo w twoim przypadku to
niema sensu
noel

--
Wysłano z vortalu budowlanego Monter.pl-> http://www.news.monter.pl
Tomasz
2004-02-04 07:54:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ciafka
wykonawca chce przybic krokwie do murlaty jednym porzadnym gwozdziem (pod
katem prostym do krokwi) i ... tyle. nic wiecej. zadnych blach.
Blachy sa wymyslem leniwych ciesli z ostatnich lat.
U mnie na przyklad kazda krokiew jwst przybita oprocz gwozdzia prostopadlego
, jeszcze dwoma ukosnymi po kazdej stronie krokwi. Te przeciwstawne ukosne
dwozdzie przenosza wlasnie sily wyrywajace krokiew od murlaty, czyli na sily
wiatru.
Andrzej Hejno
2004-02-04 09:43:04 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,

Te, k... marza! Poczytaj troche lektury i doucz sie w temacie (np.
Poradnik majstra budowlanego) bo pleciesz bzdury. Nie powiem ze nie mozna
stosowac laczników KP bo mozna i to jak najbardziej, zalezy od kasy
budujacego, bo kompletne wykorzystanie lacznikow przy konstrukcji to ok.
1000 zl. A ludzie na prawde maja rozne mozliwosci finansowe. W przypadkach
ryzykownych g³upota jest oszczedzac, ale w przypadku zrobienia czegos 'na
wszelki wypadek' bo cos tam zawsze pomoze, gdy ktos ma ograniczone
mozliwosci finansowe robienie z konstrukcji sita jest bez sensu.
Ale prawda jest ze gwozdz 10calowy jest wystarczajacym (w 100%)
³±cznikiem, a zrobienie z krokwi sita 3 'krokwiakami' tylko ja na 100%
oslabi przerywajac 3 krotnie wiecej w³okien. z drzewa zostaje prawie plyta
wiorowa. Juz duzo lepszym rozwiazaniem s± ³±czniki ze wzgledu na mniejsza
srednice gwozdzi.

Andy
TomekL
2004-02-04 09:53:41 UTC
Permalink
Raw Message
U mnie jest 1 gwóŒdŒ 10" prostopadle przez przewiercon± krokwiê (14x7),
wiert³em czyba 6mm, do mur³aty 14x14 oraz po dwie sztuki bite na skos,
gwoŒdzie 5 czy 6", nie ma w rêku to nie wiem, bez nawierceñ. Krokwie wystaj±
ok. 1.3m poza mur³atê (mur³ata osadzona w warstwie no¶nej ¶ciany
trójwarstwowej) i nie s± nacinane, przy takim wypu¶cie oznacza to prawie
pewne ich za³amanie. Mur³ata tak¿e nie jest naciêta. Pod krokwie s± bite
kantówki 5x5 czy co¶ ko³o tego, ¶ciête tak by wesz³y miêdzy krokiew i
mur³atê (w klina) tworz±c stopkê.
Robert
2004-02-04 19:58:48 UTC
Permalink
Raw Message
Witam, ja te¿ chcia³em wierciæ otwory w krokwiach pod gwoŒdzie 250 mm, ale
fachman od konstrukcji przekona³ mnie, ¿e nie nale¿y. U¿y³ nastêpuj±cej
argumentacji: - przy wbiciu gwoŒdzia (bez przewiercenia) przekrój krokwi
nie zmienia siê (w³ókna s± tylko rozsuniête na boki), przy wstêpnym
przewierceniu przekrój siê zmniejsza (w³ókna s± przerwane). Uwa¿am, ¿e
dobrze wbity gwóŒdŒ stanowi wystarczaj±co mocne po³±czenie krokwi z mur³at±,
ale dla pewno¶ci do³o¿y³em jeszcze ³±czniki krokwiowo-p³atwiowe i wcale to
nie kosztowa³o (na ca³y dach) 1000 z³, , mo¿e jakie¶ 200.
Pozdrawiam, Robert
Post by TomekL
U mnie jest 1 gwóŒdŒ 10" prostopadle przez przewiercon± krokwiê (14x7),
wiert³em czyba 6mm, do mur³aty 14x14 oraz po dwie sztuki bite na skos,
gwoŒdzie 5 czy 6", nie ma w rêku to nie wiem, bez nawierceñ. Krokwie wystaj±
ok. 1.3m poza mur³atê (mur³ata osadzona w warstwie no¶nej ¶ciany
trójwarstwowej) i nie s± nacinane, przy takim wypu¶cie oznacza to prawie
pewne ich za³amanie. Mur³ata tak¿e nie jest naciêta. Pod krokwie s± bite
kantówki 5x5 czy co¶ ko³o tego, ¶ciête tak by wesz³y miêdzy krokiew i
mur³atê (w klina) tworz±c stopkê.
ciafka
2004-02-04 20:51:22 UTC
Permalink
Raw Message
dzieki wszystkim za odpowiedzi, opinie i porady :-)

dla mnie wiec wniosek jest taki, ze te 10" gwozdzie sa ok.
krokwie beda przycinane na zlaczeniu z murlata - to chyba tez dobrze...
no i zobacze co powie kier.bud. - jak bedzie narzekal - doloze blachy.

pzdr. - ciafka
Witam, ja też chciałem wiercić otwory w krokwiach pod gwoździe 250 mm, ale
fachman od konstrukcji przekonał mnie, że nie należy. Użył następującej
argumentacji: - przy wbiciu gwoździa (bez przewiercenia) przekrój krokwi
nie zmienia się (włókna są tylko rozsunięte na boki), przy wstępnym
przewierceniu przekrój się zmniejsza (włókna są przerwane). Uważam, że
dobrze wbity gwóźdź stanowi wystarczająco mocne połączenie krokwi z murłatą,
ale dla pewności dołożyłem jeszcze łączniki krokwiowo-płatwiowe i wcale to
nie kosztowało (na cały dach) 1000 zł, , może jakieś 200.
Pozdrawiam, Robert
U mnie jest 1 gwóźdź 10" prostopadle przez przewierconą krokwię (14x7),
wiertłem czyba 6mm, do murłaty 14x14 oraz po dwie sztuki bite na skos,
gwoździe 5 czy 6", nie ma w ręku to nie wiem, bez nawierceń. Krokwie
wystają
ok. 1.3m poza murłatę (murłata osadzona w warstwie nośnej ściany
trójwarstwowej) i nie są nacinane, przy takim wypuście oznacza to prawie
pewne ich załamanie. Murłata także nie jest nacięta. Pod krokwie są bite
kantówki 5x5 czy coś koło tego, ścięte tak by weszły między krokiew i
murłatę (w klina) tworząc stopkę.
--
============= P o l N E W S ==============
archiwum i przeszukiwanie newsów
http://www.polnews.pl
Andrzej Hejno
2004-02-05 00:53:16 UTC
Permalink
Raw Message
Witam

Z blachami, czy be¿, z nawierceniem czy bez, ale brak naciêæ to
najwiêkszy chyba b³±d monta¿owy wiêŒby - ka¿dy kierownik bud. Ci to powie -
ja te¿. (kier. oczywi¶cie). Jak powie inaczej - zdarzaj± siê tacy - kup na
szybko w ksiêgarni technicznej np. wspomnianego przeze mnie (naj³atwiej
napisanego dla inwestorów) 'Poradnik Mastra Budowlanego' - jakies 54 z³. I
poka¿ odpowiedni rozdzia³, czemu s³u¿y, po co jest, i czym grozi brak
siode³ka - ¿adne tam 'kliny' nie pe³ni± ¿adnej funkcji poza wizualn± - przy
takich naprê¿eniach ka¿dy klin siê poruszy, tak samo jak jakiekolwiek
'pakowane' podk³adki w ¿le naciête miejsca po³±czeñ, itp. - to tylko doraŒne
'uspokajacze' dla inwestorów. Taki 'klinik' jest jak gruby plaster pomidora
pomiêdzy dwoma kromkami chleba, a poza tym, drewno ma b.du¿± nasi±kliwo¶æ,
co skutkuje tym, ¿e po sezonie w szparê pomiêdzy taki klin a krokwie mo¿esz
sobie spokojnie no¿ wsun±æ.


Andy
Tomasz
2004-02-05 11:43:11 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "Andrzej Hejno" <***@wp.pl> napisa³
kup na
Post by Andrzej Hejno
szybko w ksiêgarni technicznej np. wspomnianego przeze mnie (naj³atwiej
napisanego dla inwestorów) 'Poradnik Mastra Budowlanego' - jakies 54 z³.
Wlasnie wczoraj wieczorem poczytalem w Poradnikuna Majstra Budowlanego na
temat wiezby dachowej.
Poza wszystkimi zaciosami, to samo laczenie krokwi z murlata polecaja tam
zrobic przy pomocy dwoch ukosnie wbitych gwozdzi po obu stronach krokwi. O
zadnym jednym prostopadlym nawet nie wspominaja, I to jest logiczne bo taki
sposob wielokrotnie zwieksza sile potrzebna do wyrwania krokwi z murlaty.
Andrzej Hejno
2004-02-05 16:35:31 UTC
Permalink
Raw Message
Witam

Przeczytaj wcze¶niejsze posty - kolega pisa³ o 3 (!), a to ju¿ za du¿o,
szczególnie na krokwie 6-tki.

Andy
Pawel_P
2004-02-04 09:41:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by ciafka
wykonawca chce przybic krokwie do murlaty jednym porzadnym gwozdziem (pod
katem prostym do krokwi) i ... tyle. nic wiecej. zadnych blach.
moze tak byc? nie wyrwie mi dachu jakis silniejszy wiaterek?
Jabym wstawil jeszcze balchy, dla pewnosci.
Loading...