Discussion:
elektryczny zawor do wody
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Janusz K.
2006-12-05 09:36:10 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,

Ponieważ ostatnio znajomych zalało jak byli w pracy (p....ny wężyk do
kibelka...), zastanawiam się nad założeniem elektrozaworu na przyłączu wody
do domu (sterowany byłby z alarmu - alarm właczony - woda zakręcona). Czy ma
może ktoś namiary na taki elektrozawór (średnica 3/4 - 1") ?

Pozdr.
Janusz K.
Damian
2006-12-05 09:47:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Janusz K.
Witam,
Ponieważ ostatnio znajomych zalało jak byli w pracy (p....ny wężyk do
kibelka...), zastanawiam się nad założeniem elektrozaworu na przyłączu
wody do domu (sterowany byłby z alarmu - alarm właczony - woda
zakręcona). Czy ma może ktoś namiary na taki elektrozawór (średnica
3/4 - 1") ?
Może elektrozawory używane w systemach nawiadniania ogrodów?
Przystosowane do takich średnic i dużych przepływów.
Sterowanie astabilne 24V AC lub bistabilne 9V DC.

Dostępne w marketach...
--
Damian
Krzemo
2006-12-05 09:52:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Janusz K.
Witam,
Poniewa¿ ostatnio znajomych zala³o jak byli w pracy (p....ny wê¿yk do
kibelka...), zastanawiam siê nad za³o¿eniem elektrozaworu na przy³±czu
wody
do domu (sterowany by³by z alarmu - alarm w³aczony - woda zakrêcona). Czy
ma
mo¿e kto¶ namiary na taki elektrozawór (¶rednica 3/4 - 1") ?
Ju¿ sobie to wyobra¿am.... w³±czasz pralkê i idziesz na zakupy. Oczywi¶cie
aby nie rozkradli domu to wychodz±c w³±czasz alarm.....
;-)
Itp.
:-)))))))

Takie uboczne dzia³anie mo¿e byæ czasami mocno niepo¿±dane....

Pozdrawiam,
Krzemo.
RK
2006-12-05 10:11:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krzemo
Ju¿ sobie to wyobra¿am.... w³±czasz pralkê i idziesz na zakupy. Oczywi¶cie
aby nie rozkradli domu to wychodz±c w³±czasz alarm.....
;-)
A mo¿e mo¿na pod³±czyæ taki zawór do jakiego¶ czójnika zalania? Pojawia
siê woda na pod³odze i zawór sie zamyka.
Krzemo
2006-12-05 10:47:26 UTC
Permalink
Raw Message
Post by RK
Post by Krzemo
Ju¿ sobie to wyobra¿am.... w³±czasz pralkê i idziesz na zakupy. Oczywi¶cie
aby nie rozkradli domu to wychodz±c w³±czasz alarm.....
;-)
A mo¿e mo¿na pod³±czyæ taki zawór do jakiego¶ czójnika zalania? Pojawia
siê woda na pod³odze i zawór sie zamyka.
To ju¿ lepszy pomys³.
;-)

A najlepiej do jakiego¶ zintegrowanego systemu (np. EIB) aby móc zdalnie
od³±czyæ zawór , i/albo dostaæ sygna³ z czujnika o potencjalnym "zalaniu".

Pozdrawiam,
Krzemo.
Maks
2006-12-05 17:05:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krzemo
A najlepiej do jakiego¶ zintegrowanego systemu (np. EIB) aby móc zdalnie
od³±czyæ zawór , i/albo dostaæ sygna³ z czujnika o potencjalnym "zalaniu".
Dobrze kombinujesz :)
Takie rzeczy siê robi. Zafugowuje siê w p³ytkach czujnik zalania w miejscu,
gdzie normalnie woda siê nie pojawia (np. przy myciu pod³ogi, po prysznicu
:)) i programuje z elektrozaworem wody. Mo¿na go wy³±czyæ centralnie
(centralne off), automatycznie, indywidualnie, smsem, via NET itd...

Wbrew pozorom do¶æ popularne rozwi±zanie.
--
Pozdrawiam
Maks
www.IQhouse.pl
Krzysiek
2006-12-05 19:26:57 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maks
Takie rzeczy siê robi. Zafugowuje siê w p³ytkach czujnik zalania w
miejscu, gdzie normalnie woda siê nie pojawia (np. przy myciu pod³ogi, po
prysznicu
Czy dobrze rozumiem, ¿e detektor ma byæ ukryty w fudze? Te rozwi±zania które
znam bazuj± na pomiarze oporno¶ci miêdzy dwoma stykami lub anga¿uj± stycznik
"wyporno¶ciowy".
Spodziewam siê, ¿e je¶li fuga nasi±knie wod± czas jej suszenia (i
jednocze¶nie automatycznego otwarcia zaworu) mo¿e byæ bardzo d³ugi.
Powiedz co¶ wiêcej na ten temat. Interesuje mnie ta sprawa. Mo¿e jakie¶
linki do stron dystrybutorów?
Pozdr.
Krzysiek
Maks
2006-12-05 20:29:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krzysiek
Czy dobrze rozumiem, ¿e detektor ma byæ ukryty w fudze? Te rozwi±zania
które znam bazuj± na pomiarze oporno¶ci miêdzy dwoma stykami lub anga¿uj±
stycznik "wyporno¶ciowy".
Spodziewam siê, ¿e je¶li fuga nasi±knie wod± czas jej suszenia (i
jednocze¶nie automatycznego otwarcia zaworu) mo¿e byæ bardzo d³ugi.
Powiedz co¶ wiêcej na ten temat. Interesuje mnie ta sprawa. Mo¿e jakie¶
linki do stron dystrybutorów?
EIBowski czujnik zalania jest tak zafugowany, ¿e czo³a jego styków s±
widoczne na fudze. Rzeczywi¶cie chodzi tu o pomiar oporno¶ci, ale kalibracja
polega na pomiarze progu zadzia³ania przy pe³nym zalaniu wod± wod± ca³ych
styków. Przyznam - bywa to czasem k³opotliwe :).
Przy ustawieniu go na progu, czujnik oczywi¶cie "widzi" zmianê rezystancji
ze wzrostem wilgotno¶ci, ale zadzia³a tylko na "pe³ne zalanie".
Dodam, ¿e jego styki s± zaizolowane od strony fugi, co¶ a'la koszulka. :)

Je¶li chodzi o producentów, to wszyscy EIB'owcy, ale czasem nie ma ich w
katalogach. Proponujê z³o¿yæ zapytanie ofertowe np. do Giry, lub Mertena.
Oni spokojnie sprzedaj± te¿ detal, lub odsy³aj± po odbiór u najbli¿szych
dystrybutorów.
--
Pozdrawiam
Maks
www.IQhouse.pl
t.
2006-12-05 14:42:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by RK
Post by Krzemo
Ju¿ sobie to wyobra¿am.... w³±czasz pralkê i idziesz na zakupy. Oczywi¶cie
aby nie rozkradli domu to wychodz±c w³±czasz alarm.....
;-)
A mo¿e mo¿na pod³±czyæ taki zawór do jakiego¶ czójnika zalania? Pojawia
siê woda na pod³odze i zawór sie zamyka.
Jezu widzisz i nie grzmisz!!!! "czójnik"?????
pluton
2006-12-05 14:49:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by RK
A mo¿e mo¿na pod³±czyæ taki zawór do jakiego¶ czójnika zalania? Pojawia
siê woda na pod³odze i zawór sie zamyka.
A te 'czójniki' to gesto po podlodze rozkladac ? Chyba musza byæ
na radio, bo o kable na podlodze latwo sie wywrucic.

pozdrawiam
pluton
Jarek P.
2006-12-05 10:30:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Janusz K.
Witam,
Ponieważ ostatnio znajomych zalało jak byli w pracy (p....ny
wężyk do
kibelka...), zastanawiam się nad założeniem elektrozaworu na
przyłączu wody do domu (sterowany byłby z alarmu - alarm
właczony -
woda zakręcona). Czy ma może ktoś namiary na taki elektrozawór
(średnica 3/4 - 1") ?
Taki elektrozawór kupisz albo w wydaniu ogródkowym (plastik),
albo w specjalistycznych sklepach z automatyką przemysłową, za
ok. kilkaset złotych.

J.
bozoni
2006-12-05 13:08:43 UTC
Permalink
Raw Message
Czy ma może ktoś namiary na taki elektrozawór (średnica 3/4 - 1") ?
Witam,

http://www.insbud.net/shop_01/product_info.php?products_id=39

Firmę znalazłem chyba przez Allegro. Wizualnie jakość do przyjęcia,
testowałem na sucho - działa jak powinien.

pozdrawiam
bozoni
Janusz K.
2006-12-05 15:32:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Janusz K.
Czy ma może ktoś namiary na taki elektrozawór (średnica 3/4 - 1") ?
Witam,
http://www.insbud.net/shop_01/product_info.php?products_id=39
Firmę znalazłem chyba przez Allegro. Wizualnie jakość do przyjęcia,
testowałem na sucho - działa jak powinien.
pozdrawiam
bozoni
Dzięęki, o to mi chodziło :)

Pozdr.
Janusz K.
Jacek Smorzewski
2006-12-05 14:04:57 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Janusz K.
Witam,
Poniewa¿ ostatnio znajomych zala³o jak byli w pracy (p....ny wê¿yk do
kibelka...), zastanawiam siê nad za³o¿eniem elektrozaworu na przy³±czu
wody
do domu (sterowany by³by z alarmu - alarm w³aczony - woda zakrêcona). Czy
ma
mo¿e kto¶ namiary na taki elektrozawór (¶rednica 3/4 - 1") ?
www.insbud.net
--
pzdr smoq
Loading...