Discussion:
wkład kominkowy
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
matech
2004-11-22 09:43:52 UTC
Permalink
Raw Message
czy kto¶ mo¿e podradziæ producenta wk³adów kominkowych u którego cena w
stosunku do jako¶ci jest na rozs±dnym poziomie. Bêdê czêsto u¿ywa³ kominka
g³ownie do grzania domu wiêc interesuje mnie co¶ o dobrej wytrzyma³o¶ci przy
intensywnej eksplowatacji.
Igor
2004-11-22 18:20:17 UTC
Permalink
Raw Message
Godin 660101 - 12KW klasa C lub lepszy w sumie najlepszy - Deville 7895 13kw
C.
Post by matech
czy kto¶ mo¿e podradziæ producenta wk³adów kominkowych u którego cena w
stosunku do jako¶ci jest na rozs±dnym poziomie. Bêdê czêsto u¿ywa³ kominka
g³ownie do grzania domu wiêc interesuje mnie co¶ o dobrej wytrzyma³o¶ci przy
intensywnej eksplowatacji.
Igor
2004-11-22 18:21:20 UTC
Permalink
Raw Message
Godin 660101 - 12KW klasa C lub lepszy w sumie najlepszy - Deville 7895 13kw
C.
Post by matech
czy kto¶ mo¿e podradziæ producenta wk³adów kominkowych u którego cena w
stosunku do jako¶ci jest na rozs±dnym poziomie. Bêdê czêsto u¿ywa³ kominka
g³ownie do grzania domu wiêc interesuje mnie co¶ o dobrej wytrzyma³o¶ci przy
intensywnej eksplowatacji.
kjuba
2004-11-23 10:50:42 UTC
Permalink
Raw Message
"Polecam polskie Tarnawa - dobre, wydajne i w stosunku do jakości tanie!
adios
kjuba
krzysiek
2004-11-23 07:22:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by matech
czy kto¶ mo¿e podradziæ producenta wk³adów kominkowych u którego cena w
stosunku do jako¶ci jest na rozs±dnym poziomie. Bêdê czêsto u¿ywa³ kominka
g³ownie do grzania domu wiêc interesuje mnie co¶ o dobrej wytrzyma³o¶ci przy
intensywnej eksplowatacji.
dobra jest www.tarnava.com
prywatne
2004-11-23 11:40:55 UTC
Permalink
Raw Message
czy ktoś może podradzić producenta wkładów kominkowych u którego cena w
stosunku do jakości jest na rozsądnym poziomie. Będę często używał kominka
głownie do grzania domu więc interesuje mnie coś o dobrej wytrzymałości przy
intensywnej eksplowatacji.
Mam od zeszłego roku Tarnave.
Jest dobra.
Ami
2004-11-23 19:28:52 UTC
Permalink
Raw Message
Po wielu rozmowach z kominkarzami zrezygnowa³em z tarnawy.
Obecnie czekam na dostawê WK£ADU SUPRA ASTRA D. Nie znalaz³em w necie ale
widzia³em u importera.
Je¿eli kogos interesuje skan z katalogu SUPRY to moge przes³ac na priv.
Odno¶nie ceny: proponowano mi w sklepie kominkowym za 3050 do 3350 z³.
Ostatecznie kupi³em u importera za 2850 z³ loco odbiorca.

Pozdrawiam

Ami Decr
prywatne
2004-11-23 21:41:15 UTC
Permalink
Raw Message
Po wielu rozmowach z kominkarzami zrezygnowałem z tarnawy.
Obecnie czekam na dostawę WKŁADU SUPRA ASTRA D. Nie znalazłem w necie ale
widziałem u importera.
Jeżeli kogos interesuje skan z katalogu SUPRY to moge przesłac na priv.
Odnośnie ceny: proponowano mi w sklepie kominkowym za 3050 do 3350 zł.
Ostatecznie kupiłem u importera za 2850 zł loco odbiorca.
Pozdrawiam
Ami Decr
Po pierwsze Suprra Astra D to zaledwie 8 KW
najmniejsza Tarnawa ma moc 10 KW i kosztuje 1481,00 z VAT (czyli połowę
Supra Astra) o danych technicznych Supra Astra jest na:
http://www.kamin-ofenvertrieb.de/einsatzsup.htm
ja mam Tarnave, która ma moc 16 KW i kosztuje dzisiaj 3299,00 z VAT (w
zeszłym roku zapłaciłem 2900 zł) ogrzewam tym cały dom i jest to jedyne
ogrzewanie
Pozdrawiam
Ami
2004-11-24 08:36:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by prywatne
Po pierwsze Suprra Astra D to zaledwie 8 KW
W katalogu SUPRy jest napisane moc nominalna 10kW (max 20) przy powierzchni
paleniska 0,2m kw.
Post by prywatne
najmniejsza Tarnawa ma moc 10 KW i kosztuje 1481,00 z VAT (czyli po³owê
A widzia³e¶ t± tarnawe 10kW?? Podoba Ci siê?
Post by prywatne
http://www.kamin-ofenvertrieb.de/einsatzsup.htm
ja mam Tarnave, która ma moc 16 KW i kosztuje dzisiaj 3299,00 z VAT (w
zesz³ym roku zap³aci³em 2900 z³) ogrzewam tym ca³y dom i jest to jedyne
ogrzewanie
Pozdrawiam
Tarnawa jest wkladem oszczêdnym, moze pracowac przy kominie 14x14 podczas
gdy zaden inny wklad nie bedzie pali³. Mozna w nim doskonale kontrolowac
dop³yw powietrza.

Tylko na moj gust to nadaje siê on (wk³ad) do KOT£OWNI a nie do pokoju w
ktorym mamy spedzac najprzyjemniejsze chwile. Poprostu jest obskurny. Na
temat ZELIWA made in poland wiem co¶ od odlewnika z 30 letnim sta¿em pracy.
Piaskowe formy odlewnicze to nie TO czego dzisiaj oczekuje rynek.


ALE sa przecie¿ rozni uzytkownicy kominkow, dla jednych ma to byc
przyjemnosc posiedzenia przy ogniu w towarzystwie najblizszych i przyjaciol
a dla innych podstawowym celem kominka jest tanie ogrzanie domu. Ja
osobiscie w domu ogrzewam gazem (DUZY koszt - JESZCZE WIEKSZA wygoda) a
kominet sluzy do spedzenia przy nim wieczoru.

:-)
Pozdrawiam

Ami Decr
Andrzej Garapich
2004-11-25 14:20:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Ami
a dla innych podstawowym celem kominka jest tanie ogrzanie domu. Ja
osobiscie w domu ogrzewam gazem (DUZY koszt - JESZCZE WIEKSZA wygoda) a
kominet sluzy do spedzenia przy nim wieczoru.
Będę często używał kominka głownie do grzania domu więc interesuje mnie
coś o dobrej wytrzymałości przy intensywnej eksplowatacji.
Czyli nie ma nic o estetyce. Jest o wytrzymałości, intensywnej
eksploatacji i ogrzewannia całoego domu.

A ty mu radzisz, żeby sobie kupił weekendowy kominek i zachwalasz
grzanie domu gazem... Ech, Arni Arni...

Pyt:
"Potrzebuje samochodu do codziennego przewożenia ziemniaków,
a w weekend chcę zabrać 5-osobową rodzinę na wycieczkę na wieś.
Jakie auto kupić?"
Odp: "Kup Ferrari albo Porshe bo to najlepsze furki".pozdrawiam serdecznie
Andrzej Garapich
--
Kto w młodości był socjalistą
ten na starość będzie świnią
Ami
2004-11-25 16:40:11 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "Andrzej Garapich" <garapich malpa isez kropka pan kropka krakow
A ty mu radzisz, ¿eby sobie kupi³ weekendowy kominek i zachwalasz
grzanie domu gazem...
Nie wiem na jakiej podstawie uwa¿asz ¿e SUPRA ASTRA jest weekendowym wk³adem
kominkowym. Nie ka¿dy estetyczny wk³ad s³y¿y wy³±cznie do okazjonalnego
palenia. Supra Astra to wk³ad w klasie "C" !!!
Ech, Arni Arni...
Ja twojego nazwiska (nicka) nie przekrêcam. Proszê Ciebie o to samo. To
bardzo niegrzecznie.
"Potrzebuje samochodu do codziennego przewo¿enia ziemniaków,
a w weekend chcê zabraæ 5-osobow± rodzinê na wycieczkê na wie¶.
Jakie auto kupiæ?"
Odp: "Kup Ferrari albo Porshe bo to najlepsze furki".
Polecam grupê pl.misc.samochody.

Ami Decr
Andrzej Garapich
2004-11-26 09:10:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Garapich
A ty mu radzisz, żeby sobie kupił weekendowy kominek i zachwalasz
grzanie domu gazem...
Nie wiem na jakiej podstawie uważasz że SUPRA ASTRA jest weekendowym wkładem
kominkowym. Nie każdy estetyczny wkład słyży wyłącznie do okazjonalnego
palenia. Supra Astra to wkład w klasie "C" !!!
Nie rozumiem Cię. Kupowałeś drogi i wytrzymały wkład do ciągłego
palenia i użytkujesz go dekoracyjnie? Świetnie, że Cię stać na takie
ekstrawagancje.
Post by Andrzej Garapich
Ech, Arni Arni...
Ja twojego nazwiska (nicka) nie przekręcam. Proszę Ciebie o to samo. To
bardzo niegrzecznie.
Przepraszam.

Chodzi o to, że Tarnawa albo Hajduk to świetne wkłady kominkowe,
Polskie, tanie, z 10-cio letnią gwarancją (Tarnawa) nawet na
szyby. Jedyny merytoryczny zarzut z Twojej strony, to to, że:
"Piaskowe formy odlewnicze to nie TO czego dzisiaj oczekuje rynek".
A pytałeś się Rynku, czego oczekuje? Bo IMHO niezła sprzedaż
kominków Tarnawa świadczy, że rynkowi to nie przeszkadza :-)

Co do walorów estertycznych, to już zupełna pomyłka... Kiedyś
było nawet takie przysłowie: "De gustibus..."


pozdrawiam serdecznie
Andrzej Garapich
--
Kto w młodości był socjalistą
ten na starość będzie świnią
Ami
2004-11-26 17:53:35 UTC
Permalink
Raw Message
Nie rozumiem Ciê. Kupowa³e¶ drogi i wytrzyma³y wk³ad do ci±g³ego
palenia i u¿ytkujesz go dekoracyjnie? Šwietnie, ¿e Ciê staæ na takie
ekstrawagancje.
To nie ekstrawagancja ale zwyk³y brak czasu, praca po 12 - 14 godzin
dziennie.
Mo¿e dlatego tak zachwala³em gaz bo jest praktycznie bezobs³ugowy
Chodzi o to, ¿e Tarnawa albo Hajduk to ¶wietne wk³ady kominkowe,
Polskie, tanie, z 10-cio letni± gwarancj± (Tarnawa) nawet na
"Piaskowe formy odlewnicze to nie TO czego dzisiaj oczekuje rynek".
A pyta³e¶ siê Rynku, czego oczekuje? Bo IMHO niez³a sprzeda¿
kominków Tarnawa ¶wiadczy, ¿e rynkowi to nie przeszkadza :-)
Odlewy z piaskowej formy s± dalekie od idea³u, ¶wiat juz dawno odszed³ od
tej metody odlewania ¿eliwa.
W pierwszym sklepie kominkowym zachwalano w³a¶nie tarnawê. Potencjalny
klient takiego sklepu najczê¶ciej nie zna siê na kominkach i wk³adach a
polega na zdaniu FACHOWCA. Tyle tylko ¿e ten nie zawsze kieruje siê dobrem
klienta a czêsto w³asnym zyskiem. Ró¿ni importerzy i producenci wk³adów daja
ró¿ne upusty dla wykonawców. Ci najczê¶ciej podaj± klientowi cenê detaliczna
wk³adu a kwotê uzyskana z rabatu pozostawiaja dla siebie. Kominkarz prawie
zawsze policzy Tobie za wk³ad tyle ile wynosi jego cena detaliczna podana w
cennikach. W zwi±zku z powy¿szym kominkarzowi ko¿ystniej jest zamontowaæ
wk³ad który ma relatywnie wysoka cenê detaliczna ( za wysok±) i do tego
wysoki rabat dla wykonawcy.
ZNAM ten temat, zdecydowa³em sie dopiero na piat± firmê kominkow±, wszyscy
robili mi wyceny w rozbiciu na wk³ad, obudowa, dystrybucja, itd....
Sprawdza³em póŒniej ceny detaliczne tych wk³adów i zawsze by³y identyczne z
podanymi przez wykonawce. Po rozmowie z importerem (producentem)
najczê¶ciej udawa³o sie t± cene mocno zbiæ.
Po przeanalizowaniu opini wykonawców, materia³ów w necie itd. zdecydowa³em
sie na Supre Astra. Czy to by³ trafny wybór? Czas poka¿e.
Co do walorów estertycznych, to ju¿ zupe³na pomy³ka... Kiedy¶
by³o nawet takie przys³owie: "De gustibus..."
Tak to prawda.
Pozdrawiam
Ami Decr
"Tomek" <POPRAW_thnet(at)eranet_pl_ADRES>
2004-11-28 12:22:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Garapich
kominków Tarnawa świadczy, że rynkowi to nie przeszkadza :-)
Zaraz, zaraz ale jako to jest z tą firmą:

"Tarnawa" przez "W" - www.tarnawa.com

czy

"Tarnava" przez "V" - www.tarnava.com

to dwie różne firmy ??? bo strony inne , adresy też...
--
Tomek
gont
2004-11-29 07:47:48 UTC
Permalink
Raw Message
Po przeanalizowaniu opini wykonawców, materiałów w necie itd. zdecydowałem
sie na Supre Astra. Czy to był trafny wybór? Czas pokaże.
Ja mam ten sam model i jedna rzecz mi się w nim bardzo nie podoba. Szyba
na górze nie ma uszczelki - jest tam taka szpara, która niby ma zapewnić
czystą szybę. Szyba jest rzeczywiście czysta (jakieś 3 cm od góry :).
Ale przez tę szparę wlatuje powietrze (jak się przytknie zapaloną
zapałkę to płomień jest wciągany do środka nawet jak szyber jest
zamknięty).

Przez to nie mam możliwości całkowitego odcięcia dopływu powietrza i
drewno wypala się za szybko. Na razie jakoś prowizorycznie staram się
zatykać tą szparę - pewnie w końcu dokleje sam ten kawałek uszczelki.

Generalnie to jednak raczej żałuję, że nie kupiłem Tarnawy.
--
Pozdrowienia
gonT
Loading...