Discussion:
ogrzewanie podlogowe - mieszacz/zawory
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Kane
2008-07-04 19:17:24 UTC
Permalink
Raw Message
Witajcie,

Ogrzewanie podlogowe, nieco ponizej 200m.kw.

hydraulik proponuje cos takiego:
http://www.imi-internationalcee.com/pl/products_catalog/heimeier,c,247,p,255,Zestaw_regulacyjny_ogrzewania_podlogowego.html
(w najwyzszej opcji)

czy taki zestaw zalatwia sprawe czy da sie to zrobic lepiej ? dalej poleci
instalacja na dwa rozdzielacze. nie potrzebuje regulacji temperatury per
pokój. wstepnie nie potrzebuje także silownika czy jakiejs automatyki tej
podlogowki - ot, chce isc do piwnicy (piec na paliwo stałe wiec i tak trzeba
chodzic) i podkrecic/obnizyc temperature pokrętłem. w przyszlosci
ewentualnie chce do tego dolozyc silownik. Wiec pytanie do znajacych temat:
czy zestaw mieszajacy z linku wystarczy ? Moge go bardzo tanio dostac
(uppust 50%, bez papieru) stad moje zainteresowanie nim.

Pozdrowienia

Kane
Krzysiek
2008-07-04 20:57:12 UTC
Permalink
Raw Message
Moge go bardzo tanio dostac (uppust 50%, bez papieru) stad moje
zainteresowanie nim.
A jaka cena wyj¶ciowa netto przed upustem, je¶li mo¿na wiedzieæ?
Pozdr.
Krzysiek
Kane
2008-07-05 02:50:49 UTC
Permalink
Raw Message
Moge go bardzo tanio dostac (uppust 50%, bez papieru) stad moje
zainteresowanie nim.
A jaka cena wyjściowa netto przed upustem, jeśli można wiedzieć?
500 netto

Kane
Leo
2008-07-05 21:05:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kane
500 netto
Kane
Cze¶æ!

Nie 500 a jakie¶ 350 - 380 netto. St±d te¿ pewnie masz 50% (((:

To samo trochê przystêpniej wyja¶nione masz tutaj:
http://tinyurl.com/5kdyde - dokumentacja - prospekt - poradnik dla
instalatorów

Jest to niew±tpliwie uk³ad mieszaj±cy!!!

200 m2 pod³ogówki - da radê jak bêdziesz trzyma³ nie mniej ni¿ 70 - 80 na
kotle przy niskich temperaturach zewnêtrznych.

Co do indywidulanej regulacji tepmeratury w pomieszczeniach to siê z Tob±
nie zgadzam, ale to ju¿ inny temat.

Leo
Maniek4
2008-07-05 22:50:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Leo
Jest to niew±tpliwie uk³ad mieszaj±cy!!!
200 m2 pod³ogówki - da radê jak bêdziesz trzyma³ nie mniej ni¿ 70 - 80 na
kotle przy niskich temperaturach zewnêtrznych.
To ja jesli mozna zapytam edukacyjnie: lansuje sie teze, ze do podlogowki
najlepiej wykorzystac piec kondensacyjny co wydaje sie byc zrozumiale. W tym
przypadku kondensacji by nie bylo. Masz zastrzezenia do samego rozwiazania z
jednym mieszaczem, czy w ogole podlogowka 200m^2 nie nadaje sie do
kondensacji z uwagi na koniecznosc podtrzymywania wyzszej temperatury??
Post by Leo
Co do indywidulanej regulacji tepmeratury w pomieszczeniach to siê z Tob±
nie zgadzam, ale to ju¿ inny temat.
Mysle ze nieswiadom problemu.

Pozdro.. TK
Leo
2008-07-05 22:58:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maniek4
To ja jesli mozna zapytam edukacyjnie: lansuje sie teze, ze do podlogowki
najlepiej wykorzystac piec kondensacyjny co wydaje sie byc zrozumiale. W
tym przypadku kondensacji by nie bylo. Masz zastrzezenia do samego
rozwiazania z jednym mieszaczem, czy w ogole podlogowka 200m^2 nie nadaje
sie do kondensacji z uwagi na koniecznosc podtrzymywania wyzszej
temperatury??
Nie nie, wielko¶æ pod³ogówki nie stanowi problemu przy kotle kondesacyjnym.
Im wiêcej tym lepiej.

Problem jest w technologii zmieszania który omawiamy w tym po¶cie. Zawory do
dn 20 - a takie siê u¿ywa w tym typie mieszania - zawór jednodrogowy - s±
niew³a¶ciwe do tak du¿ych pod³ogówek. Tam ju¿ trzeba u¿yæ zaworów o
wiêkszych przep³ywach. Zauwa¿, ¿e im ni¿sza temperatura zasilania tym wiêcej
wody p³ynie przez zawór.

Do tak du¿ych uk³adów jak 200 m to juz raczej zawór mieszaj±cy tródrogowy po
prostu i ju¿.

Leo
Kane
2008-07-06 06:14:04 UTC
Permalink
Raw Message
Do tak dużych układów jak 200 m to juz raczej zawór mieszający tródrogowy
po
prostu i już.
I wlasnie o tego typu rade mi chodzi - wiec zawor jaki mi chca sprzedac
bylby po prostu
"uchem igielnym" i obnizy wydajnosc calego ukladu ? (w tym zestawie mam
calowe zawory).
Zawor trojdrogowy calowy bedzie mieszal na innej zasadzie a tym samym
zwiekszy wydajnosc ?
Bede grzal co prawda kotlem na paliwo stale ale przez bufor ciepla - i
zalezy mi na tym by ten bufor wykorzystac takze gdy jego T=50stC powiedzmy.

Mozesz mi podac przyklad rozsadnego rozwiazania do takiej podlogowki ?

Kane
Kane
2008-07-06 06:32:35 UTC
Permalink
Raw Message
Do tak dużych układów jak 200 m to juz raczej zawór mieszający tródrogowy
po prostu i już.
Przejrzałem linka, dziekuje, wyjasnione nieco przystepniej. Czy mozesz mi
podac namiary na jakis rozsadny (czyt. nie najdrozszy) trójdrogowy zawór
mieszajacy ktory bede mogl uzyc w mojej instalacji ? Chodzi mi o sam zawór,
pompe i zwrotny mam i chciałbym to wykorzystać.

Czy 1" wystarczy przy takim metrażu ?

Pozdrawiam

Kane
Maniek4
2008-07-06 09:41:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Leo
Do tak du¿ych uk³adów jak 200 m to juz raczej zawór mieszaj±cy tródrogowy
po prostu i ju¿.
Tak tez myslalem. Dziex

Pozdro.. TK
Leo
2008-07-06 11:21:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maniek4
Post by Leo
Do tak du¿ych uk³adów jak 200 m to juz raczej zawór mieszaj±cy tródrogowy
po prostu i ju¿.
Tak tez myslalem. Dziex
Pozdro.. TK
Przepraszam Koelgów. Wyci±gn±³em zbyt daleko posuniête wnioski. Po prostu na
codzieñ nie u¿ywam armatury IMI.
Zawór który masz w proformie typ: DT DN25 spokojnie wystarczy. Przedtem
pisa³em z pamiêci, ale teraz otworzy³em kartê i ze zdumieniem stwierdzi³em,
¿e ma kv a¿ 4,2 m/h!!! -> to na 100 000% wystarczy na Twoje 200 m*m.
Bezpo¶redni konkurenci maj± zdecydowanie mniejsze wspó³czynniki wydaków
zaworów - nawet 3 razy mniej poniewa¿ u¿ywaj± jednego typu zaworów do wielu
celów, a to co jest do wszystkiego jest do niczego.

Zawór 3Way oczywi¶cie jest bardzo dobrym rozwi±zaniem, ale ma jedn±
zasadnicz± wadê: nie ma napêdów do zaworów 3W które by³yby sterowane innym
sygan³em ni¿ 3punktowy lub 0-10V, na skutek czego nie da siê takowym
si³ownikiem zasterowaæ z prestego termostatu, a trzeba stosowaæ regulator i
oczujnikowanie. A to ju¿ kasa. Ile zawór + si³ownik to jakie¶ 400 z³, a
reszta to tak ponad 1000 z³ trzebal liczyæ - wersja dzia³aj±ca.

Stabilno¶æ temperatury w 3Way jest du¿a pod waruniem, ¿e siê go nie
przewymiaruje. Tyle ¿e w pod³ogówce akurat ta stabilno¶æ w ogóle nie jest
nam potrzebna. Jak raz po raz bêdzie 2-3 czy nawet 5K wiêcej ni¿ za³o¿yli¶my
to siê nic nie stanie.

Leo
Maniek4
2008-07-06 14:50:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Leo
Stabilno¶æ temperatury w 3Way jest du¿a pod waruniem, ¿e siê go nie
przewymiaruje. Tyle ¿e w pod³ogówce akurat ta stabilno¶æ w ogóle nie jest
nam potrzebna. Jak raz po raz bêdzie 2-3 czy nawet 5K wiêcej ni¿
za³o¿yli¶my to siê nic nie stanie.
A ja lamersko: co to jest 2-3 czy 5K??

TK
Krzysiek
2008-07-06 17:32:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maniek4
A ja lamersko: co to jest 2-3 czy 5K??
Stopnie (bezwzglêdnie 1K=1C, a wzglêdnie przesuniêteo 273).
Pozdr.
Krzysiek
Maniek4
2008-07-06 20:55:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krzysiek
Post by Maniek4
A ja lamersko: co to jest 2-3 czy 5K??
Stopnie (bezwzglêdnie 1K=1C, a wzglêdnie przesuniêteo 273).
Tak tez myslalem, ale kto pyta nie bladzi...

Pozdro.. TK
Leo
2008-07-08 17:24:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Krzysiek
Stopnie (bezwzglêdnie 1K=1C, a wzglêdnie przesuniêteo 273).
Tak dok³adnie. Zwyczajowo ró¿nicê temperatury w bran¿y sanitarnej podaje siê
w K, a temperaturê bezwzglêdn± w C. St±d te¿ je¶li mówimy o ró¿nicy
temperatur zasilanie / powrót uk³adu mówimy K, a jak mówimy np. o
temperaturze czynnika czy te¿ temperaturze w pomieszczeniu mówimy C.
Oczywi¶cie ró¿nica temperatur dT np. 20 K to tyle samo co 20 C. Ot taka
sobie zasada u³atwiaj±ca ¿ycie i eliminuj±ca pomy³ki.

Leo
Maniek4
2008-07-08 23:13:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Leo
Post by Krzysiek
Stopnie (bezwzglêdnie 1K=1C, a wzglêdnie przesuniêteo 273).
Tak dok³adnie. Zwyczajowo ró¿nicê temperatury w bran¿y sanitarnej podaje
siê w K, a temperaturê bezwzglêdn± w C. St±d te¿ je¶li mówimy o ró¿nicy
temperatur zasilanie / powrót uk³adu mówimy K, a jak mówimy np. o
temperaturze czynnika czy te¿ temperaturze w pomieszczeniu mówimy C.
Oczywi¶cie ró¿nica temperatur dT np. 20 K to tyle samo co 20 C. Ot taka
sobie zasada u³atwiaj±ca ¿ycie i eliminuj±ca pomy³ki.
OK

Pozdro.. TK

Fakir (w domku)
2008-07-07 19:57:14 UTC
Permalink
Raw Message
[...]
Post by Leo
Zawór 3Way oczywi¶cie jest bardzo dobrym rozwi±zaniem, ale ma jedn±
zasadnicz± wadê: nie ma napêdów do zaworów 3W które by³yby sterowane innym
sygan³em ni¿ 3punktowy lub 0-10V, na skutek czego nie da siê takowym
si³ownikiem zasterowaæ z prestego termostatu, a trzeba stosowaæ regulator i
oczujnikowanie. A to ju¿ kasa. Ile zawór + si³ownik to jakie¶ 400 z³, a
reszta to tak ponad 1000 z³ trzebal liczyæ - wersja dzia³aj±ca.
To nie prawda. Choæby si³owniki ESBE ze stykiem pomocniczym za³atwiaj±
sprawê.
Jeszcze raz odsy³am do katalogu, link podawa³em w w±tku dot.
"zawor trojdrogowy prze³±czny termostatyczny"

Inna sprawa ¿e w dzisiejszych czasach nie bardzo widzê sens stosowania
prostych
termostatów. Elektroniczne sa o wiele lepsze.
Post by Leo
3Way jest du¿a pod waruniem, ¿e siê go nie
przewymiaruje. Tyle ¿e w pod³ogówce akurat ta stabilno¶æ w ogóle nie jest
nam potrzebna. Jak raz po raz bêdzie 2-3 czy nawet 5K wiêcej ni¿ za³o¿yli¶my
to siê nic nie stanie.
Stabilno¶æ jest potrzebna, aby unikn±æ wzbudzania siê zaworu (ci±gle
zamykanie i
otwieranie na przemian). Zawór do pod³ogówki powinien mieæ sta³± czasow±
rzêdu minut. A taki np. zawór trójdrogowy do zasobnika (rozdzielaj±cy)
powinien
mieæ sta³± rzêdu sekund.

Durnie niestety sprzedaj± i zak³adaj± ludziom takie same zawory w obu tych
funkcjach,
a o kv to rzecz jasna nie maj± ju¿ ¿adnego pojêcia. :( Niestety, instalacje
powinno
siê projektowaæ ...

pozdr.

PF :)
Kane
2008-07-06 06:19:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kane
500 netto
Kane
Cześć!
Spojrzalem na fakture proforma - mam cene 280zl netto za zestaw na calowych
zaworach.
Ale to juz nieistotne w swietle tego co piszesz nizej taki zestaw i tak nie
pasuje do moich zastosowan - to ma dzialac takze przy T=50stC.

Pozdrawiam i dzieki

Kane
Maniek4
2008-07-04 21:41:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kane
Witajcie,
Ogrzewanie podlogowe, nieco ponizej 200m.kw.
http://www.imi-internationalcee.com/pl/products_catalog/heimeier,c,247,p,255,Zestaw_regulacyjny_ogrzewania_podlogowego.html
(w najwyzszej opcji)
czy taki zestaw zalatwia sprawe czy da sie to zrobic lepiej ? dalej poleci
instalacja na dwa rozdzielacze. nie potrzebuje regulacji temperatury per
pokój. wstepnie nie potrzebuje tak¿e silownika czy jakiejs automatyki tej
podlogowki - ot, chce isc do piwnicy (piec na paliwo sta³e wiec i tak
trzeba chodzic) i podkrecic/obnizyc temperature pokrêt³em. w przyszlosci
ewentualnie chce do tego dolozyc silownik. Wiec pytanie do znajacych
temat: czy zestaw mieszajacy z linku wystarczy ? Moge go bardzo tanio
dostac (uppust 50%, bez papieru) stad moje zainteresowanie nim.
Chcesz sterowac tym jednym duperelkiem cala podlogowke??
Nie jestem specjalista, ale aktualnie roziazuje podobne problemy. Mysle ze
sterowanie per pokoj jednak bedzie niezbedne. Jak dla mnie dziwnie
kombinujesz. Zastanawiasz sie nad zrobieniem czegos waznego wyjatkowo byle
jak tylko dla tego ze na jakims malo istotnym szczegole zaoszczedzisz jakas
niewiele znaczaca kwote przy calej instalacji. Moim zdaniem zastosowanie
zestawu mieszajacego przy piecu weglowym i nie tylko jest niezbedne. Zestaw
taki utrzymuje zadana stala temperature wody w obiegu. Za mieszaczem
montujesz sobie rozdzielacze do podlogowki a tam mozesz sie zastanawiac jaka
chcesz miec temperature w konkretnej petli. Obok mieszacza robisz obieg
grzejnikowy jezeli taki planujesz, gdzie wachniecia temperatury na + sa
dopuszczalne w podlogowce nie.
No chyba ze czegos nie zrozumialem z tego Twojego zestawu regulacyjnego, ale
nadaje on sie chyba do sterowania temp. pomieszczenia tyle ze juz za
mieszaczem w Twoim przypadku.

Pozdro.. TK
Kane
2008-07-05 02:50:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maniek4
Chcesz sterowac tym jednym duperelkiem cala podlogowke??
Nie jestem specjalista, ale aktualnie roziazuje podobne problemy. Mysle ze
sterowanie per pokoj jednak bedzie niezbedne. Jak dla mnie dziwnie
kombinujesz. Zastanawiasz sie nad zrobieniem czegos waznego wyjatkowo byle
jak tylko dla tego ze na jakims malo istotnym szczegole zaoszczedzisz
jakas niewiele znaczaca kwote przy calej instalacji. Moim zdaniem
zastosowanie zestawu mieszajacego przy piecu weglowym i nie tylko jest
niezbedne. Zestaw taki utrzymuje zadana stala temperature wody w obiegu.
Za mieszaczem montujesz sobie rozdzielacze do podlogowki a tam mozesz sie
zastanawiac jaka chcesz miec temperature w konkretnej petli. Obok
mieszacza robisz obieg grzejnikowy jezeli taki planujesz, gdzie wachniecia
temperatury na + sa dopuszczalne w podlogowce nie.
No chyba ze czegos nie zrozumialem z tego Twojego zestawu regulacyjnego,
ale nadaje on sie chyba do sterowania temp. pomieszczenia tyle ze juz za
mieszaczem w Twoim przypadku.
1. A to z linku to nie jest zestaw z podmieszaniem ?
2. Nie potrzebuje sterowania temperatury per pokoj - temperatura i tak mi
sie usredni (wentylacja mechaniczna), zreszta zawsze moge dodac takie
sterowanie na silownikach przy rozdzielaczach ale to juz inna historia

Pozdroawiam

Kane
Maniek4
2008-07-05 14:06:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kane
Post by Maniek4
No chyba ze czegos nie zrozumialem z tego Twojego zestawu regulacyjnego,
ale nadaje on sie chyba do sterowania temp. pomieszczenia tyle ze juz za
mieszaczem w Twoim przypadku.
1. A to z linku to nie jest zestaw z podmieszaniem ?
2. Nie potrzebuje sterowania temperatury per pokoj - temperatura i tak mi
sie usredni (wentylacja mechaniczna), zreszta zawsze moge dodac takie
sterowanie na silownikach przy rozdzielaczach ale to juz inna historia
PDF rozjasnil sprawe. Widzialem mieszacze razem z pompa, brak jej pewnie
mnie troche zmylil. Moze to i dobra cena. Pisuje na forum Piotr Boncza o ile
dobrze pamietam i Leo. Ludzie wiedza co pisza i napweno pomoga Ci w temacie
jak skrobniesz im na priv. Musisz tylko odnalezc ich posty gdzies na grupie.

Pozdro.. TK
Kane
2008-07-06 06:14:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maniek4
PDF rozjasnil sprawe. Widzialem mieszacze razem z pompa, brak jej pewnie
mnie troche zmylil. Moze to i dobra cena. Pisuje na forum Piotr Boncza o
ile dobrze pamietam i Leo. Ludzie wiedza co pisza i napweno pomoga Ci w
temacie jak skrobniesz im na priv. Musisz tylko odnalezc ich posty gdzies
na grupie.
Juz cos rozjasniaja ;) dziekuje.

K.
Kane
2008-07-05 02:52:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Maniek4
Moim zdaniem zastosowanie
zestawu mieszajacego przy piecu weglowym i nie tylko jest niezbedne.
http://www.imi-internationalcee.com/pl/download/prod,f,396
tu jest PDF do tego zestawu. To co - jest to mieszacz czy nie ? :)

Kane
Krzysiek
2008-07-05 12:54:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kane
tu jest PDF do tego zestawu. To co - jest to mieszacz czy nie ? :)
Je¶li mówisz o rysunku na stronie 2 to ja tu widzê mieszanie na dwóch
zaworach dwudrogowych. Mnie akurat hydraulik zaproponowa³ rozwi±zanie na
czterodrogowym. Je¶li nie patrzy³e¶ na allegro, to popatrz na zestawy
pod³ogówkowe. Jest tego trochê w ró¿nych konfiguracjach, ale ceny te¿
zdecydowanie wy¿sze (m.in. ze wzglêdu na to, ¿e twój zestaw nie zawiera np.
pompki - Wilo min. 200z³ brutto i paru innych drobiazgów).
Nie mam do¶wiadczenia w tej materii, ale akurat przygotowujê siê do
instalacji i przegl±dam materia³y w necie. Je¶li chodzi o sterowanie z
poziomu pokojów (je¶li chcesz unikn±æ stosunkowo drogich sterowników
pokojowych), to pamiêtaj o okablowaniu dla si³owników i sterowników. Chyba,
¿e zdecydowanie nie chcesz sterowania, wtedy szkoda roboty.
Pozdr.
Krzysiek
Kane
2008-07-06 06:17:23 UTC
Permalink
Raw Message
to pamiętaj o okablowaniu dla siłowników i sterowników. Chyba, że
zdecydowanie nie chcesz sterowania, wtedy szkoda roboty.
Sterowania nie robie od razu, ani mi potrzebne (tak wiem, nie jestem
swiadomy ze potrzebuje ;) ) a i pieniadze na tym etapie wole wlozyc w inne
sprawy. Odpowiednia kabelkologie hydraulik jednak ciagnie na wszelki
wypadek.

Pozdrawiam

Kane
Kudlaty
2008-07-06 13:32:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kane
Witajcie,
Ogrzewanie podlogowe, nieco ponizej 200m.kw.
http://www.imi-internationalcee.com/pl/products_catalog/
heimeier,c,247,p,255,Zestaw_regulacyjny_ogrzewania_podlogowego.html
Post by Kane
(w najwyzszej opcji)
czy taki zestaw zalatwia sprawe czy da sie to zrobic lepiej ? dalej
poleci instalacja na dwa rozdzielacze. nie potrzebuje regulacji
temperatury per pokój. wstepnie nie potrzebuje także silownika czy
jakiejs automatyki tej podlogowki - ot, chce isc do piwnicy (piec na
paliwo stałe wiec i tak trzeba chodzic) i podkrecic/obnizyc temperature
pokrętłem. w przyszlosci ewentualnie chce do tego dolozyc silownik. Wiec
pytanie do znajacych temat: czy zestaw mieszajacy z linku wystarczy ?
Moge go bardzo tanio dostac (uppust 50%, bez papieru) stad moje
zainteresowanie nim.
Pozdrowienia
Kane
zrezygnuj z podlogowki przy wentylacji mechanicznej.
Podlogowka ma za duza bezwladnosc.
Kase z roznicy podlogowki/klasyczna wrzuc w styro, bardziej sie oplaci.
Krzysiek
2008-07-06 13:31:10 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kudlaty
zrezygnuj z podlogowki przy wentylacji mechanicznej.
Podlogowka ma za duza bezwladnosc.
Kase z roznicy podlogowki/klasyczna wrzuc w styro, bardziej sie oplaci.
Czasem jest problem z umiejscowieniem grzejników (du¿e witryny okienne, ma³e
pomieszczenia mocno zabudowane meblami, itp.) wtedy pod³ogówka za³atwia
sprawê.
O ile mnie pamiêæ nie myli, to chyba tutaj kto¶ liczy³, ¿e styropian powy¿ej
15cm s³abo siê "zwraca", a powy¿ej 20cm, to ju¿ fanaberia :)
Pozdr.
Krzysiek
Maniek4
2008-07-06 14:47:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kudlaty
zrezygnuj z podlogowki przy wentylacji mechanicznej.
Podlogowka ma za duza bezwladnosc.
Kase z roznicy podlogowki/klasyczna wrzuc w styro, bardziej sie oplaci.
Podlogowka nie jest niewiadomo ile drozsza od grzjnikow, poza tym pozwala
zaoszczedzic na kosztach ogrzewania. Jezeli nie zamierza sie mieszkac w domu
jeden sezon grzewczy, to jednak moze warto. Jak pisze ponizej Krzysiek
dokladanie styropianu nie zawsze daje wymierny efekt.

Pozdro.. TK
Fakir (w domku)
2008-07-07 19:51:52 UTC
Permalink
Raw Message
[...]
Post by Kudlaty
zrezygnuj z podlogowki przy wentylacji mechanicznej.
Podlogowka ma za duza bezwladnosc.
Co za bzdety. Wspó³czesny dom energooszczêdny musi mieæ
wentylacjê mechaniczn± i pod³ogówkê.
Post by Kudlaty
Kase z roznicy podlogowki/klasyczna wrzuc w styro, bardziej sie oplaci.
Styro rzeczywi¶cioe najbardziej siê op³aca, ale to nie jest kwestia wyboru
miedzy tymi rzeczami a raczej po³aczenia wszystkich. Dobre ocieplenie,
pod³ogówka, wentylacja mechaniczna, dobre uszczelnienie domu, okna
niskoemisyjne - to dopiero komplet.

:)
PF
Leo
2008-07-08 17:19:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kudlaty
zrezygnuj z podlogowki przy wentylacji mechanicznej.
A co ma piernik do wiatraka?

Leo
Loading...