(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Ucieka mi cieplo przez wylaz na strych. Ktos to rozwiazal?
KrzysiekPP
2005-02-16 22:27:14 UTC
Post by Andrzej Garapich
Bardzo przepraszam.
Tak przy okazji ... zastanow sie co z CB ;-) Mikrofon mozna kupic za
jakies 50 zl, antenke za jakies 80-120 zl. Kto wie ... moze to radyjko
bedzie dzialac w zerach bez wydawania kasy na przestrojenie.
--
Krzysiek, Krakow
Tomasz Finke
2005-02-17 11:08:41 UTC
Post by Andrzej Garapich
No więc u mnie pozostaje koncepcja "buda". Jedyny problem, jakiego
się boję, to precyzyjne dopasowanie budy - boję się, że w chwili
zamykania klapy, owe nieszczęsne pałąki o coś zawadzą i budę
podniosą.
Ja bym jako "budy" użył dziecięcego namiotu typu igloo. Kiedyś
sprzedawała je np. IKEA za 49 zł. Namiocik ma wymiary podstawy ~120x120
cm i wysokość rzędu 90 cm. Wystarczy w jego dnie wyciąć otwór wielkości
włazu i przymocować namiot nad włazem mocując go z jednej strony do
podłogi strychu tak, żeby dało się go łatwo odchylać na bok. Szczelność
op zamknięciu można zapewnić np. używając odcinków taśmy z rzepami.
Nie wiem, czy taki namiot trzeba będzie jeszcze dodatkowo ocieplić, może
zamknięte w środku powietrze będzie wystarczającą izolacją. W razie
potrzeby łatwo będzie narzucić na niego dodatkowy "kożuszek".

T.
KrzysiekPP
2005-02-17 11:41:01 UTC
Post by Tomasz Finke
Ja bym jako "budy" użył dziecięcego namiotu typu igloo. Kiedyś
sprzedawała je np. IKEA za 49 zł. Namiocik ma wymiary podstawy ~120x120
cm i wysokość rzędu 90 cm. Wystarczy w jego dnie wyciąć otwór wielkości
włazu i przymocować namiot nad włazem mocując go z jednej strony do
podłogi strychu tak, żeby dało się go łatwo odchylać na bok. Szczelność
op zamknięciu można zapewnić np. używając odcinków taśmy z rzepami.
Jak to czytam to przypomina mi sie film .... McGyver ? Czy jakos tak ...
--
Krzysiek, Krakow, http://www.krzysiekpp.prv.pl/
Micha³ G
2005-02-17 13:42:51 UTC
KrzysiekPP napisa³(a) w wiadomo¶ci: ...
Post by KrzysiekPP
Ja bym jako "budy" u¿y³ dzieciêcego namiotu typu igloo. Kiedy?
sprzedawa³a je np. IKEA za 49 z³. Namiocik ma wymiary podstawy ~120x120
cm i wysoko?æ rzêdu 90 cm. Wystarczy w jego dnie wyci?æ otwór wielko?ci
w³azu i przymocowaæ namiot nad w³azem mocuj?c go z jednej strony do
pod³ogi strychu tak, ¿eby da³o siê go ³atwo odchylaæ na bok. Szczelno?æ
op zamkniêciu mo¿na zapewniæ np. u¿ywaj?c odcinków ta?my z rzepami.
Jak to czytam to przypomina mi sie film .... McGyver ? Czy jakos tak ...
A mo¿e wystarczy pud³o po telewizorze... :)
pzdrowienia
Micha³

< Poprzednia strona
Strona 2 z 2